Wonda

COLLECTION

BESPOKE

These photo talks about the special feature of our splittoe skinstich derby model that you can see on both heel and toe.

  • Handmade, hand lasted, handwelted, hand sewn apron.
  • Leather: Kudu

footer-line-300x74

Được làm “thủ công”, từ từng đường may đều được khâu bằng tay bao gồm cả phần trên, từng lỗ đơn với nhiều kích cỡ khác nhau đều được đục lỗ bằng tay.

Được làm “thủ công”, từ từng đường may đều được khâu bằng tay bao gồm cả phần trên, từng lỗ đơn với nhiều kích cỡ khác nhau đều được đục lỗ bằng tay.

Niềm đam mê là động lực của tôi và sự hỗ trợ của bạn được đánh giá cao!

Ichigo Ichie Shoemaker

Wonda-Shoes-ichigo-9
Wonda-Shoes-ichigo-7
Wonda-Shoes-ichigo-2
Wonda-Shoes-ichigo-1
Wonda-Shoes-ichigo-8-1

Related product