page-contact-01-1

Pay a visit, we'll

Buy you a coffee!

Thông tin liên hệ

Thông tin cá nhân cá nhân của bạn sẽ được quản lý và lưu trữ chặt chẽ. Nó sẽ không bao giờ được trao cho một bên thứ ba.

HÃY THAM QUAN STUDIO CỦA CHÚNG TÔI

Địa chỉ của xưởng không được công bố vì lý do bảo mật. Atelier do chính tôi quản lý và thường xuyên vắng mặt. Nếu bạn muốn tham quan xưởng giày, vui lòng liên hệ và đặt chỗ trước ít nhất một ngày trước khi bạn muốn tham quan. Tôi sẻ thông báo địa chỉ cụ thể sau khi đặt hẹn. Atelier là xưởng làm việc, không phải cửa hàng và không có hàng hóa làm sẵn.

Các chuyến thăm mà không đặt trước không được chấp nhận.

〒277-0005 Kashiwa, Chiba, Japan

OR MESSAGE US

ichigoichie.shoemaker@gmail.com

Form Liên hệ